Bezpieczeństwo

Tworzone aplikacje posiadają zaszyfrowane hasła na bazie danych. Dodatkowym elementem proponowanym klientowi, jest skorzystanie z protokołu HTTPS oraz wykorzystanie certyfikatów bezpieczeństwa. Aplikacje dedykowane na życzenie klienta, mogą zostać zaszyfrowane wewnętrznie. Chronimy również nasze aplikacje przed Dependency Injection Attack.

Szukaj